Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach konferencji oraz kursów online

Cześć!

Cieszę się, że interesujesz się naszymi konferencjami i kursami. W Regulaminie znajdziesz informacje jak możesz zarejestrować swój udział w konferencji lub kursie, uzyskać dostęp do materiałów, jakie są Twoje prawa związane z zawarciem z nami umowy oraz jak przetwarzamy Twoje dane. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak to robimy i nie znalazłeś/aś odpowiedzi w Regulaminie napisz do nas na hello@designpractice.pl

Do zobaczenia!
Paulina z Design Practice

Definicje

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Organizatorem umowę o udział w Kursie.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Organizatorem umowę o udział w Kursie, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Kurs – wydarzenie online o charakterze edukacyjnym stworzone przez Organizatora.

Konto – indywidualne konto Klienta w ramach którego udostępniane są materiały Kursu.

Organizator – Pauliną Kacprzak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ELEMENT PAULINA KACPRZAK z siedzibą w Lipowcu, (12-100 Szczytno), Lipowiec 50, NIP 745-182-38-42, REGON: 367214700

.

Portal – panel edukacyjny pod adresem www.edu.designpractice.pl, gdzie Klient może zarejestrować swój udział w Kursie oraz ma dostęp do Konta, a także strona internetowa wybranego kursu, na której Klient znajdzie wszystkie potrzebne informacje. Ten regulamin dotyczy stron:

Rejestracja – zgłoszenie udziału w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zakup wybranego pakietu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. W ramach Portalu Organizator umożliwia Ci Rejestrację i dostęp do Kursu zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem.
 1. Aby korzystać z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych technicznych wymagań, a wystarczające jest:
  1. dostęp do internetu
  2. skorzystanie ze standardowej przeglądarki internetowej
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:
 1. rejestracji na Kurs,
 2. dostępu do materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach zakupionego pakietu,
 3. udziału w wydarzeniach online oferowanych w ramach programu Kursu.
 1. Korzystając z Portalu i biorąc udział w Kursie pamiętaj, aby:
 1. nie publikować treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
 2. nie dostarczać materiałów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Portalu, zakłócić lub obciążyć jego  działanie,
 3. nie publikować treści, które mogłyby naruszyć prawa innych osób,
 4. nie publikować treści zawierających szkodliwe oprogramowanie, w tym wirusy czy oprogramowanie szpiegujące;
 5. nie publikować treści, które mogłyby spowodować rozsyłanie SPAM-u innym korzystających z Portalu.
 1. W ramach Portalu świadczymy usługi elektroniczne w postaci:
 1. rejestracji na Kurs,
 2. dostępu do materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach zakupionego pakietu,
 3. udziału w wydarzeniach online oferowanych w ramach programu Kursu.
 1. Dokładamy starań, aby Portal był dostępny 24/7. O ewentualnych planowanych przerwach w dostępie będziemy informować Cię mailowo.
 1. W ramach Portalu stosujemy środki organizacyjne i techniczne aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i publikowanych treści.

§ 2. Składanie zamówienia

 1. Zawarcie umowy o udział w kursie  wymaga rejestracji w formularzu zgłoszeniowym, do którego zostaniesz przekierowany po wybraniu pakietu. W formularzu konieczne jest podanie niezbędnych danych osobowych, a warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
 1. Po zakończeniu rejestracji zostaniesz przekierowany do bramki płatności PayU, gdzie będziesz mógł wybrać sposób zapłaty. Po sfinalizowaniu płatności zostaniesz przekierowany na stronę Portalu, gdzie potwierdzamy złożenie i opłacenie przez Ciebie zamówienia – z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz instrukcję korzystania z Konta i dostępu do Kursu otrzymasz również na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji. 
 1. W ramach Rejestracji masz obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych. Jeśli podasz nieprawdziwe dane lub będziemy mieć uzasadnioną wątpliwość co do tego, czy są one prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i skontaktowania się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.

§ 3. Dostęp do Kursu

 1. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną otrzymasz dostęp do Kursu wraz z instrukcją, jak z niego skorzystać.
 1. Dostęp do Kursu będzie możliwy poprzez przeznaczoną do tego platformę, dostępną pod adresem edu.designpractice.pl, gdzie po zakupie pakietu zostanie utworzone Twoje indywidualne Konto.
   
 2. Zgodnie z wybranym pakietem, każdego dnia Kursu otrzymasz maila z informacją o dostępności nagrań i materiałów, z których będziesz mógł korzystać wraz z informacją o elementach programu dostarczanych „na żywo”.
 1. Nagrania i materiały z Kursu dostępne będą w Twoim Koncie dożywotnio od dnia ich opublikowania. 
 1. Pamiętaj, aby korzystać z Portalu i uczestniczyć w Kursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeśli będziesz naruszać zasady tu określone, zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Ci dalszego udziału w Kursie i korzystania z Portalu.

§ 4. Dostawa i płatności

 1. Ceny pakietów udziału w Kursie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 1. Za udział w Kursie możesz zapłacić korzystając z płatności elektronicznych oferowanych przez ePłatności sp. z o. o. sp. k. w ramach usługi Hotpay.
 1. Wybierając otrzymanie faktury VAT za zakup pakietu zgadzasz się na otrzymanie jej w formie elektronicznej, na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji. 
 1. Po dokonaniu płatności na adres e-mail jaki podałeś przy Rejestracji otrzymasz dostęp do Konta wraz z instrukcją uzyskania dostępu do Kursu. 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli kupiłeś dostęp na Kurs jako Konsument możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zakupu. Poinformuj nas o tym wysyłając maila na adres hello@designpractice.pl, przed upływem  tego terminu.
 1. Nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli:

a) wykonaliśmy w pełni usługę, którą kupiłeś, 

b) wyraziłeś zgodę na dostarczenie Ci zakupionych treści natychmiast po ich zakupie.

 1. Jeśli odstąpisz od umowy będziemy zmuszeni dezaktywować Twój dostęp do Kursu. Koszty zakupu zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

§ 6. Gwarancja satysfakcji

 1. Jeśli wartość merytoryczna Kursu nie była zgodna z programem i informacjami, jakie otrzymałeś, tj prelekcje nie obejmowały zapowiedzianej tematyki, możesz zwrócić się do Organizatora z prośbą o zwrot ceny. Czas na zwrot określony jest na stronie internetowej konkretnego kursu: https://www.uxwritingconf.pl/ lub http://elementarzux.pl/, https://www.datadrivenconf.pl/ lub http://digitaldesigner.pl/
 1. Warunkiem zwrotu jest opisanie przyczyn niezadowolenia z jakości materiałów.
 1. Koszty zakupu udziału w Kursie zwrócimy Ci nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak dokonałeś płatności.

§ 7. Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Jeśli uznasz, że usługi jakie świadczymy w ramach Kursu są niezgodne z ofertą, programem Kursu lub postanowieniami Regulaminu możesz złożyć reklamację, wysyłając maila na adres hello@designpractice.pl. W reklamacji uwzględnij swoje dane i opisz, na czym polegała niezgodność.
 1. Reklamację rozpatrzymy w ciągu 21 dni od jej otrzymania, przesyłając Ci odpowiedź na adres mailowy, z którego się z nami skontaktowałeś. 
 1. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymasz od nas odpowiedzi oznacza to, że uwzględniliśmy Twoją reklamację. 
 1. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli dokonałeś zakupu jako Konsument, w razie powstania między nami sporu co do świadczonych przez nas usług, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
 1. złożenia skargi za pośrednictwem internetowej platformy ODR do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, lub
 2. Złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub 
 3. złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych oraz sposób korzystania z plików cookies zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem:

https://edu.designpractice.pl/podstrona/2/polityka-prywatnosci.html

§ 9. Prawa do treści

 1. Materiały edukacyjne, jakie otrzymujesz biorąc udział w Kursie, wszystkie teksty, grafiki i treści cyfrowe są naszą własnością i przysługują nam do nich prawa autorskie. 
 2. Naszym celem jest dzielenie się z Tobą wiedzą zawartą w tych materiałach, ale nie zgadzamy się, abyś pobierał, kopiował i rozpowszechniał je w nielegalny sposób.
 1. Jeśli będziesz potrzebował wykorzystać jakikolwiek materiał lub jego fragment, skontaktuj się z nami wysyłając maila na hello@designpractice.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Jako Organizator możemy wprowadzić zmiany zasad określonych w Regulaminie, pod warunkiem, że taka zmiana:
  1. będzie zgodna z przepisami prawa
  2. nie naruszy praw, które już nabyłeś (w szczególności związanych z zakupem udziału w Kursie)
  3. będzie wynikać z naszego obowiązku dostosowania Regulaminu do zmian w prawie lub decyzji sądów czy organów 
  4. będzie wynikać z konieczności ochrony Ciebie lub nas jako Organizatora przez naruszeniem zasad opisanych w Regulaminie.
 1. O każdej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię wysyłając maila na adres, który nam podałeś. Nową wersję znajdziesz też na  https://edu.designpractice.pl/podstrona/1/regulamin.html